Пловдив / Право
· Адвокатски кантори [43]
· Нормативни актове [5]
· Патенти, изобретения [2]
· други [29]


DD Consultus се намира в Малта и е специализирана в онлайн хазартната индустрия, обработката на онлайн плащания и свързаните с нея услуги.

 BG   http://ddconsultus.com 

6 посещения | регистриран на 2018-02-02

Нашата адвокатска кантора акцентира върху търговското и гражданското право, подкрепяйки чуждестранни фирми и граждани по време на пребиваването им в България. Предоставяме правни услуги в различни области, както и процесуално представителство в...

 BG   EN   http://anwalt-bg.com 

28 посещения | регистриран на 2017-08-25

Регистрация на фирми, евтино. Регистрация на ЕООД 115 лв крайна цена, регистрация на ООД 120 лв крайна цена, регистрация на ЕТ 69 лв крайна цена. Промени в обстоятелства от 87 лв до 119 лв.

 BG   https://consult-plovdiv.alle.bg/ 

58 посещения | регистриран на 2017-01-06

Сайтът Адвокати в Пловдив е част от веригата сайтове, даващи информация за адвокати, аптеки, архитекти, банки, ветеринарни лекари, зъболекари, лекари, нотариуси, преводачи и други в Пловдив.

 BG   http://plovdiv-advokat.blogspot.... 

58 посещения | регистриран на 2016-09-14

Адвокатска кантора "Аргумент" гр. Пловдив, обединява професионалния опит на адвокат Димитър Кочанов и адвокат Кателина Ангелова – Илиева, и е специализирана в следните направления: гражданско право, наказателно право, административно право.

 BG   http://advokatska-kantora.bg 

40 посещения | регистриран на 2016-06-24

Адвокатска колегия Благоевград обхваща районите на градовете Благоевград Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев

 BG   http://akblagoevgrad.bg 

29 посещения | регистриран на 2016-04-13

В подкрепа на българския родител, защитавайки интересите на родителите в частност на бащите, но преди всичко на децата. Основен наш приоритет е налагането на споделено родителство в България.

 BG   EN   http://www.bgfathers.org 

59 посещения | регистриран на 2015-04-30

Втора адвокатска кантора - Петър Атанасов предлага съдействие на клиентите си във всички области свързани с юридическите услуги.

 BG   http://adwokatite.dir.bg   GLOG 

73 посещения | регистриран на 2014-12-01

Адвокатската кантора осигурява висококвалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни граждани, и юридически лица в областта на гражданското, административното и наказателното право.

 BG   http://advokati-bulgaria.com 

75 посещения | регистриран на 2014-10-06

Осъществява консултации и процесуално представителство на клиенти по разнообразни казуси, свързани с наказателно, семейно, вещно, облигационно, трудово, търговско право и други. Предоставя пълно правно обслужване на физически и юридически лица.

 BG   http://www.kochanov.url.bg 

609 посещения | регистриран на 2014-05-19

Каталог на сайтовете в Пловдив

СПРАВОЧНИК