Пловдив / Организации
· Военни [4]
· Международни [6]
· Неправителствени [51]
· Общински [20]
· Партии [7]
· Правителствени [5]
· Стопански [6]
· Търговски [19]
· Други [18]


НАРС е неправителствена организация в обществена полза, създадена, за да защитава трудовите, социални и интелектуални права на своите членове, полагащи труда си в частния и в публичния сектор.

 BG   http://nars-bg.eu 

37 посещения | регистриран на 2016-08-31

Фондация асансьорна безопасност е независима неправителствена организация, насочена към повишаване безопасността на гражданите, използващи асансьори. пишете ни сигнализирайте ни а ние ще направим всичко по силите си, за да ви помогнем!

 BG   http://elevatorsafety.eu/ 

18 посещения | регистриран на 2015-01-12

Ние сме негодниците! Така преди време ни нарече председателят на Българската федерация по волейбол – Данчо Лазаров. Вече сме Сдружение "Фенове ЗА българския волейбол", обединени в борбата срещу корупцията и липсата на прозрачност в БФВ.

 BG   http://bgvolleyfans.org 

15 посещения | регистриран на 2014-10-08

Отвори собствен магазин безплатно. Купувай и продавай на аукциони. Реклама.

 BG   http://www.zalevche.com 

52 посещения | регистриран на 2014-05-08

Сайт създаден във връзка с дейността на Доброволно формирование "Пловдив 112"

 BG   http://plovdiv112.com 

87 посещения | регистриран на 2013-12-27

Сайт създаден във връзка с дейността на Доброволно формирование "Пловдив 112"

 BG   http://plovdiv112.com 

87 посещения | регистриран на 2013-12-27

Сайт на Регионална Колегия Пловдив към Камара на Архитектите в България. Можете да разгледате съобщения, новини и статии за архитектурната професия; Регистър на членовете на РК ПЛовдив; Форум на архитектите; Нормативни документи; Галерия със снимки.

 BG   http://www.kab-plovdiv.com 

30 посещения | регистриран на 2013-04-11

Съхраняване и популяризиране на българското фолклорно наследство в страната и чужбина.

 BG   EN   http://bg-folklore-foundation.com/ 

133 посещения | регистриран на 2013-04-08

Екологосъобразно управление на дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, разкомплектоване, рециклиране и обезвреждане на отпадъци от ИУМПС.

 BG   http://www.autorek.eu/ 

37 посещения | регистриран на 2013-03-26

ГУМИ за Трактор ГУМИ за Трактори Селскостопански Гуми

 BG   http://www.selskostopanskigumi.com 

148 посещения | регистриран на 2013-03-20

Каталог на сайтовете в Пловдив

СПРАВОЧНИК