Стихове се появиха по оградите в село Искра

Цитати от български стихотворения и илюстрации към тях изписва пенсионирана учителка по къщите в първомайското село Искра.
11:29  |  14 ноември 2017

СПРАВОЧНИК